Loading...
Domov2018-03-29T14:25:52+01:00

COWORKING

Beseda coworking v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki spodbuja sodelovanje, odprto komunikacijo ter delitev izkušenj in idej z drugimi uporabniki skupnega poslovnega prostora. Coworking je veliko več kot le skupen prostor, je filozofija, ki vzpodbuja spontano mreženje posameznikov najrazličnejših profilov.

NAMEN POVEZOVANJA

Povečevanje prepoznavnosti coworking načina dela na širšem Škofjeloškem območju.

Predstavitev inovativnega znanja in tehnologije mladim potencialnim podjetnikom, mladim brezposelnim in ostalim, ki jih zanima nadgradnja znanja naprednih tehnologij za poklice prihodnosti.

NAČIN POVEZOVANJA

Skozi projekt CLLD Coworking izven okvirjev je cilj med seboj povezati dva coworking centra (Lokomotiva iz Škofje Loke in Mizarnica iz Žirov), ki bosta skupaj razvila in izvedla Program ustvarjalnih in podjetniških znanj. V okviru projekta bodo izvedene tudi predstavitve coworking metode timskega dela.

PROGRAM

ustvarjalnih in podjetniških znanj

Program ustvarjalnih in podjetniških znanj bo potekal na več ravneh:

Izvedene bodo predstavitve inovativnega znanja in tehnike dela Coworking centrov ciljnim skupinam: šolarjem, srednješolcem, študentom, podjetjem ter predstavitve projekta v lokalnih medijih.

Program bo potekal v sklopu 42 delavnic skozi 6 vsebinsko povezanih sklopov. Izvajal se bo na dveh lokacijah: v Škofji Loki v inkubator in coworking centru Lokomotiva in Žireh v Kreativnem centru Mizarnica.

Udeleženci programa bodo s pomočjo mentorjev najprej osvojili teoretično znanje, ki ga bodo nato uporabili v praktičnem delu programa, ko bodo posneli predstavitveni film z 3D animacijo.

Udeležencem programa bo na voljo vpogled v širši spekter možnih področij samozaposlitve v prihodnosti. Pridobili bodo znanja napredne tehnike video produkcije, 3D tisk, 3D animacija in vizualizacija, ter druge kreativne tehnike in znanja, ki jih razvija posamezni coworking center (Lokomotiva, Mizarnica).

Kreativni center Mizarnica deluje pod okriljem Občine Žiri. Namen kreativnega centra Mizarnica je omogočiti vsem potencialnim uporabnikom predvsem pa mladim podjetnikom na začetku podjetniške poti, enake možnosti za delo po vzoru coworkinga (sodelovanja). Mizarnica je namenjena predvsem tistim, ki jim najem običajnih poslovnih prostorov predstavlja predrago in neizvedljivo rešitev.
Uporabniku Mizarnice je na voljo, poleg uporabe mize, tudi možnost sodelovanja z drugimi mladimi podjetniki, ki si poleg prostora lahko delijo tudi kreativne ideje in podjetniške izkušnje, ter si tako ustvarijo produktivno ustvarjalno okolje za svoje podjetje.
Prostori Kreativnega centra Mizarnica se nahajajo v stavbi nekdanje mizarnice M sora na Dobračevi v Žireh in so sodobno pisarniško opremljeni ter primerni tudi za gostovanja ali organizacijo različnih dogodkov.

Program delavnic

1. SKLOP: PREDSTAVITEV 3D PROGRAMA IN IZDELAVA SKUPNEGA MODELA

2. SKLOP: RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE

3. SKLOP: 3D TISK

Program delavnic bo izvajan v programskih orodjih:
CREO: Strojniško programsko orodje
SKETCHUP: Splošno 3D modeliranje in vizualiziranje
CINEMA 4D: Profesionalno modeliranje in animiranje

Članek v Loškem Utripu

Inkubator in coworking center Lokomotiva se nahaja v starem mestnem jedru Škofje Loke. Coworking je bil vzpostavljen pod okriljem Občine Škofja Loka, upravljanje centra pa izvaja Razvojna agencija Sora. Lokomotiva je v dobrih treh letih delovanja pridobila veliko na prepoznavnosti centra v lokalnem okolju, saj omogoča mladim podjetnikom začetnikom in samozaposlenim nižje vstopne stroške za njihovo delovanje na začetni podjetniški poti.

Trenutno v Lokomotivi uporabljajo delovni prostor posamezniki, samozaposleni in podjetniki različnih profilov od oglaševanja, video produkcije, oblikovanja in konstruiranja. V Lokomotivi se odvijajo tudi različne delavnice, srečanja in dogodki s strani organizacij iz lokalnega območja, ki tako še dodatno obogatijo in vsebinsko dopolnjujejo njeno programsko vsebino.

Program delavnic

1. SKLOP: PRED-PRODUKCIJA

 • OSNOVE PREDPRODUKCIJE,
 • ZASNOVA IDEJE,
 • IZRIS MOODBOARDA (idejni izris),
 • IZRIS STORYBOARDA (izris zgodbe),
 • SHOTLIST (izris kadrov).

2. SKLOP: PRODUKCIJA

 • SESTAVA SNEMALNE EKIPE,
 • SPOZNAVNJA KAMERE IN OPREME,
 • OSNOVE KADRIRANJA,
 • OSNOVE OSVETLJEVANJA,
 • SNEMANJE.

  3. SKLOP: POST PRODUKCIJA

 • SPOZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME,
 • OSNOVE POTEKA DELA,
 • VIDEO in AUDIO MONTAŽA ,
 • BARVNA KOREKCIJA,
 • KONČNI IZVOZ VIDEO POSNETKA.

Članek v Loškem utripu

NOVICE in DOGODKI

Load More Posts

O PROJEKTU / OSEBNA IZKAZNICA

Coworking izven okvirjev

Coworking in razvoj potencialov mladih podjetnikov začetnikov za kreiranje novih delovnih mest

Območje projekta: Širše Škofjeloško območje (urbana naselja znotraj Občin Škofja Loka, Žiri, Gorenja vas – Poljane in Železniki).

Trajanje projekta: maj 2017 – september 2018

Partnerji projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. in Občina Žiri
Sofinanciranje: Projekt Coworking izven okvirjev sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Kratka predstavitev

Razvojna agencija Sora kot vodilni partner v sodelovanju z Občino Žiri v letih 2017 in 2018 izvaja zanimiv projekt namenjen povezovanju med škofjeloškim Coworking centrom Lokomotiva in žirovskim coworking centrom Mizarnica. Namen povezovanja coworking centrov bo temeljil na povečanju prepoznavnosti coworking načina dela na širšem Škofjeloškem območju. Predstavitev inovativnega znanja in tehnologije mladim potencialnim podjetnikom in mladim brezposelnim ter ostalim, ki jih zanima nadgradnja znanja naprednih tehnologij za poklice prihodnosti.

Namen oz. dolgoročni cilj:

Zagotavljati podporno okolje, ki bo ustvarjalo  trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov na širšem Škofjeloškem območju.

Kratkoročni (operativni) cilj operacije:

Razviti podporno okolje Coworking centrov za krepitev kadrovskega potenciala, kulture podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti, ki bo vzpodbujalo nadaljnje možnosti za nastanek novih delovnih mest in samozaposlitev ciljnih skupin operacije na širšem Škofjeloškem območju.

Rezultati operacije:

 • V polni meri zagnana Coworking centra v Škofji Loki in Žireh, ki sta povezana v vsebinsko dopolnjujoča si Coworking centra na Škofjeloškem.
 • Razvit proces vključevanja, usposabljanja in povezovanja ciljnih skupin Coworking centrov na Škofjeloškem.
 • Povečana prepoznavnost Coworking centrov širše v javnosti na širšem Škofjeloškem območju.
 • Pridobljena nova, inovativna znanja za mlade in potencialne podjetnike na širšem Škofjeloškem območju.

Kontakt:
Darja Barič
Razvojna agencija Sora d.o.o.
e-mail: darja.baric@ra-sora.si

KONTAKT

KC Mizarnica

Loška cesta 70
4226 Žiri

E-mail: info@mizarnica.com
Web:
mizarnica.com

ICC Lokomotiva

Mestni trg 38
4220 Škofja Loka

E-mail: lokomotiva.skofjaloka@gmail.com